Valná hromada klubu spojená s následnou degustací nového ala-carte

01 17

Vážené členky a členové klubu,

srdečně Vás zveme na řádnou Valnou hromadu Golf Clubu Česká Lípa, která se bude konat v klubovně Golf resortu Česká Lípa, Pihel 280, Nový Bor, dne 26. 1. 2018 od 17hod.

Program Valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady

2. Volba orgánů Valné hromady

3. Schválení programu Valné hromady

4. Informace o přehledu členů

5. Informace o hospodaření klubu

6. Členské příspěvky pro rok 2018

7. Zpráva o sportovní činnosti klubu

8. Zpráva STK

9. Informace o zapojení klubu do projektu Golf Sever

10. Diskuse

11. Závěr

 

Valná hromada je usnášeníschopná pouze pokud bude hlasovat  nadpoloviční většina členů.  Právo hlasovat má sportovní zletilý člen. Sportovní nezletilý člen vykonává svá hlasovací práva prostřednictvím svého zákonného zástupce. Zdvořile Vás žádám, pokud nechcete  či nemůžete se zúčastnit, abyste udělili plnou moc  dalšímu členovi.  Plná moc nemusí být úředně ověřená.

Po ukončení Valné hromady Vás srdečně zveme na degustační menu z našeho nového ala-carte pro zimní sezónu.