Golf dětí a mládeže 2019

Golf Club Česká Lípa (club) má k 31. 12. 2019 v evidenci České golfové federace (ČGF) zaregistrováno 55 golfistů ve věku 6-23 let. 32 dětí má aktivní hcp, tzn. jsou způsobilé k samostatné golfové hře vč. turnajů. Ostatní děti jsou v přípravné fázi k získání Osvědčení pro hru na hřišti.

Dětské tréninky probíhají v akademii profesionálního trenéra Czech PGA Ing. Petra Janoucha. Novými posilami trenérského týmu se v letošním roce stali trenéři III. třídy Kateřina Čermáková a Jan Vltavský. V golfové sezóně tréninky probíhají v Golf Resortu Česká Lípa (resort), který disponuje kompletními tréninkovými plochami a 18 jamkových hřištěm.  V zimních měsících děti trénují na simulátoru v Indoor Golf Žizníkov a absolvují kondiční cvičení v aerobních sále organizace Sport Česká Lípa (tenisová hala). Tréninky jsou kombinací golfového tréninku a vlastní hry, dále pak kondičního cvičení (balanční cvičení – vyrovnání dysbalancí, cvičení k posílení hlubokých svalů a zvýšení svalové flexibility). Děti jsou rozděleny do skupin dle dovedností nebo věku.

Club vyhledává nové dětské golfisty zapojením do programu ČGF Se školou na golf. Spolupracuje se základními školami v České Lípě a Novém Boru, kde probíhají golfové kroužky v tělocvičnách. Děti trénují se speciálním golfovým plastovým vybavením SNAG a Shortgolf. Aktuálně je do kroužků zapojeno 42 dětí.

V letní sezóně – v období školních prázdnin – club pravidelně organizuje dětské kempy. V roce 2019 byly zrealizovány 2 kempy pro děti zapojené do pravidelných tréninků v resortu a 2 tzv. „short“ dětské kempy, určené pro děti z projektu Se školou na golf, s cílem zapojit je tréninkové skupiny resortu.

Cílem clubu je postupně navyšovat dětskou členskou základnu především zapojením dětí ze školních kroužků do tréninků v resortu. Klub společně s dětmi a mládeží s aktivním hcp pracuje na zvýšení jejich výkonnosti, podporuje děti při hře klubových a federačních turnajů, a to jednotlivců i družstev.

V roce 2019 se klubu podařilo splnit kritéria pro tzv. Tréninkové centrum mládeže (TCM), o jehož status bude v příštím roce žádat ČGF. Pilířem TCM jsou především děti a mládež, které figurují na Mládežnickém žebříčku ČGF, a hrají výkonností golf. TCM umožní čerpat další finanční podporu ze strany ČGF, a tak umožnit vyšší frekvenci dotovaných tréninků i jarní golfové soustředění (naplánované v Golf Resortu Kaskáda Brno), které děti aktivně připraví na nadcházející sezónu. Děti si zde ověří efekty zimního tréninku.

V roce 2019 club sestavil týmy do všech soutěží družstev mládeže ČGF:

Regionální kvalifikace družstev mládeže – Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 14 let – region Východ – 23. 7. 2019 – hřiště Lázně Bohdaneč – umístění: 24. místo

Jeník Petr jn.
Jindra František
Kučera Marek
Píšek Miroslav

Regionální kvalifikace družstev mládeže – Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – region Východ A – 11. 5. 2019 – hřiště Myštěves – umístění: 8. místo

Fučík Tomáš
Jindra František
Kučera Marek
Lukáš Dominik
Píšek Miroslav
Van Wassem Björn

Regionální kvalifikace družstev mládeže – Mistrovství ČR družstev do 18 let – region Východ – 23. 7. 2019 –

hřiště Austerlitz – Slavkov

Chlapci do 18 let – umístění: 9. místo

Fučík Tomáš
Lukáš Dominik
Van Wassem Björn
Zima Jaroslav

Dívky do 18 let – umístění: 11. místo

Baierová Nella
Čermáková Natálie
Čermáková Nikola
Urbanová Daniela

Děti se v roce 2019 již druhým rokem aktivně zapojily do turnajů jednotlivců, pořádaných ČGF,

a tak se vybudovaly následující pořadí na celorepublikovém Mládežnickém žebříčku ČGF:

Kategorie Dorostenci:

Zima Jaroslav – 68. místo

Kategorie Dorostenky

Čermáková Nikola – 43. místo
Čermáková Natálie – 46. místo

Kategorie Kadeti:

Lukáš Dominik – 63. místo
Fučík Tomáš – 77. místo
Van Wassem Björn – 78. místo

Kategorie Kadetky:

Lesse Zuzana – 54. místo

Kategorie Starší žáci:

Píšek Miroslav – 76. místo
Kučera Marek – 90. – 91. místo
Jindra František – 101. místo

Kategorie Mladší žáci:

Jeník Petr jn. – 70. místo

Mládežnický golf v Golf Clubu Česká Lípa se rozvíjí díky podpoře, za kterou velice děkujeme těmto subjektům:

Město Česká Lípa poskytlo individuální dotaci z Fondu zastupitelstva města Česká Lípa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo dotaci ze státního rozpočtu České republiky – program státní podpory sportu MŮJ KLUB

Česká golfová federace poskytla finanční podporu na projekt Se školou na golf a příspěvek na rozvoj práce s mládeží

Město Nový Bor poskytlo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města

Krajský úřad Liberec poskytl dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje – program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích


Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa