Přihláška/pokyn pro roční hrací poplatky

Informace pro zájemce o členství v clubu: je třeba vyplnit přihlášku do klubu (formulář viz níže nebo na titulní stránce symbol tužky), a po podpisu ji doručit osobně nebo poštou na adresu Golf club Česká Lípa, Pihel 280, 473 01 Nový Bor, nebo elektronicky zaslat scan na recepce@grcl.cz. Po zaplacení příspěvku ve výši dle typu zvoleného členství hotovosti, platební kartou na recepci clubu nebo převodem na účet č. 5017510050/5500, variabilní symbol rodné číslo bez číslic za lomítkem, bude provedena registrace člena v clubu, příp. registrace zájemce jako řádného člena České golfové federace. Federační golfová karta bude následně předána osobně na recepci clubu – doba vydání cca 3 týdny. V případě osobní návštěvy na recepci clubu lze přihlášku člena vyřídit okamžitě a kartu golfové federace předat následně. 

Přihlášku do Golf Clubu si můžete stáhnout zde.

Stávající členové platí příspěvky stejným způsobem, tedy v hotovosti, platební kartou na recepci clubu nebo převodem na účet č. 5017510050/5500, variabilní symbol rodné číslo bez číslic za lomítkem.


Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa