Propozice jamkovky 2020

Mistrovství klubu GCCL ve hře na jamky 

– hraje se „hra na jamky“ podle pravidel golfu, bez vyrovnání handicapu. Pokud bude třeba konzultace ohledně formátu hry, informujte se, prosím, u ředitele soutěže Ivana Solfronka, u klubového profesionála Petra Janoucha nebo trenéra Jana Vltavského

– hraje se vyřazovacím způsobem (pavouk – nasazení výhradně dle HCP ), termín odehrání jednotlivých kol bude vždy před jejich začátkem určen soutěžním výborem. Informace o průběhu budou k dispozici na internetových stránkách klubu a na recepci.

– nasazení Muži 32 hráčů, Ženy 16 hráček. V případě překročení tohoto počtu bude před zahájením odehrána jednokolová kvalifikace. Přihlásit se mohou výhradně doživotní členové GCCL s uhrazeným ročním hracím poplatkem za rok 2020.

– doporučujeme, aby se soupeři po zahájení daného kola kontaktovali navzájem bez ohledu na to, kdo má nižší/lepší hrací hcp, a domluvili si vyhovující termín. Pokud k tomu nedojde, je povinností hráče s nižším/lepším hcp udělat první krok a nabídnout soupeři hrací termín v souladu s předepsaným termínem pro odehrání daného kola. Pokud jeho soupeři termín nevyhovuje, může navrhnout termín alternativní. Pokud hráč s nižším/lepším hcp tuto nabídku nepřijme, učiní finální návrh. Předpokládáme, že si všichni zúčastnění chtějí především zahrát a že nebude problémem se rozumně domluvit.

– pokud ale hráč s nižším/lepším hracím hcp nevyzve svého soupeře, postupuje automaticky jeho soupeř. Pokud některý z hráčů nenastoupí k již potvrzenému zápasu oběma stranami, postupuje jeho soupeř.

– pokud nebude zápas odehrán v termínu stanoveným pro dané kolo a byla splněny podmínky jeho sehrání dle předchozího bodu, postupuje automaticky hráč s nižším/lepším hcp.

– průběh zápasu je třeba zapisovat do skórkarty, a to alespoň tak, že je na jednotlivých jamkách označeno, kdo ji vyhrál, případně zda skončila remízou ( square). Po odehrání zápasu oba hráči skórkartu podepíší a označí vítěze, který ji pak předá na recepci.

– pokud je nerozhodné skóre (all-square) po odehrání 18 jamek, hraje se play-off (rozstřel) – takzvaná „náhlá smrt.“ Pokračuje se dále znovu od jamky číslo 1, první vyhraná jamka znamená okamžité vítězství v celém zápase.

– soutěž je vypsána z bílých odpališť – Muži, červených – Ženy, po vzájemné dohodě hráčů je možné hrát i z jiných odpališť. Je povoleno používat zařízení pro měření vzdálenosti.

– vyhlášení výsledků mistrovství klubu ve hře na jamky proběhne společně s vyhlášením Mistrovství GCCL ve hře na rány.

– pokud dojde mezi hráči ke sporu, který není možné vyřešit dohodou, rozhodne po vyslechnutí obou stran soutěžní výbor nebo ředitel soutěže.

Ředitel soutěže:
Ivan Solfronk


Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa