Buggy servis

Při zapůjčení buggy v Golf Resortu Česká Lípa je uživatel buggy povinen dodržovat následující zásady:

 1. Minimální věk hráče/řidiče 18 let.
 2. Hráč/řidič buggy nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 3. Max. počet osob ve vozíku jsou 2 osoby.
 4. Pohyb s buggy na hřišti je povolen pouze po cestách nebo po fairwayích. V blízkosti greenu je zakázáno vjíždět s buggy do vzdálenosti menší než 30 metrů od jednotlivých greenů.
 5. Hráč/řidič je povinen respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu vozíků.
 6. Hráč/řidič je povinen dodržovat bezpečnou rychlost.
 7. Hráč/řidič buggy odpovídá provozovateli za škody na buggy způsobené nesprávnou manipulací. Hráč/řidič oznamuje závadu na buggy v recepci.
 8. Hráč/řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy.
 9. Hráč/řidič je povinen uhradit poplatek za zapůjčení buggy před hrou na recepci a po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček od buggy recepci.
 10. Hráč/řidič je povinen pohybovat se s buggy pouze v Golf Resortu Česká Lípa
 11. Při porušení bodů 1 až 10 bude hráči/řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez náhrady

Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa