Provozní řád

Provozní řád – pravidla chování v Golf Resortu Česká Lípa.

Dodržujte prosím etiku, tempo hry a vzájemně se respektujte.

 • 1. Golfové oblečení Tričko s límečkem nebo stojáčkem, vhodná sportovní obuv, dlouhé i krátké kalhoty (no blue jeans), u žen jsou povoleny i sukně.
 • 2. Zaregistrovat se před hrou v golfové klubovně.
 • 3. Hra s tréninkovými míči je povolena pouze na cvičných plochách. Pokuta za hru tréninkovými míči na hřišti je vykázání z hřiště bez náhrady.
 • 4. Respektovat pokyny marshalla, greenkeepera, profesionálního trenéra a ostatní pověřené osoby.
 • 5. Trénovat ostatní hráče je povoleno pouze subjektům, majícím platnou smlouvu s Golf Resortem Česká Lípa.
 • 6. Zákaz vstupu na hrací plochy s dětským kočárkem a zvířaty.
 • 7. Vstup na hřiště je povolen pouze hráčům s platným HCP. Hráči bez HCP mají vstup povolen pouze s trenérem a po předchozí dohodě termínu na Recepci.
 • 8. Dodržujte bezpečnostní pravidla hry
  • přednost mají hráči, kteří hrají 18 jamek
  • hrajte až tehdy, pokud Vám údržba hřiště dá pokyn ke hře, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení
 • 9. Po ukončení hry zanechá hráč hřiště v lepším stavu, než před započetím hry:
  • vracejte zpět vyseknuté řízky
  • opravujte všechny důlky po dopadu míče, které uvidíte
  • uhrabejte po odehrání úderu z písku stopy po vás i ostatních, které uvidíte
  • veškeré označení hřiště vracejte zpět na původní místo
 • 10. Ohled na ostatní hráče – CO NEVADÍ MNĚ, MŮŽE VADIT NĚKOMU JINÉMU A NAOPAK
 • 11. Odpaliště:
  • cvičné švihy provádějte pouze mimo odpaliště
  • týčkujte až ve chvíli, kdy na vás přijde řada
 • 12. Ztracený míč – pokud může být váš míč ztracen mimo vodní překážku nebo mimo hřiště, vždy hrajte provizorní míč.
 • 13. Na hřišti jsou používány červené, žluté, modré, a bílé kolíky – respektujte pravidla hry dle jejich barvy.
 • 14. Jamkoviště:
  • svůj míč na jamkovišti, pokud možno, vždy označte a zvedněte (viz. pravidlo 19-5a)
  • dráha patu je před i za míč a pro každého hráče různá – v této dráze hráč, který nehraje, nesmí stát ani svým stínem
  • respektujte diskrétní golfovou zónu každého hráče (doporučujeme min. 4 m)
 • 15. Vždy se snažte hrát tak, aby jste nemuseli použít slovo „FORE /:fór/“.
 • 16. Přerušení hry/obnovení hry
  • přerušení hry 3 x krátký zvukový signál
  • obnovení hry 1 x dlouhý zvukový signál
  • V případě nebezpečí bouřky (blesku) hráč sám bezodkladně přeruší hru.
 • 17. Trest za porušení místních pravidel
 • Hra na rány – dvě trestné rány, hra na jamky – ztráta jamky. Kromě trestu za porušení pravidla 2.

Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa