Místní pravidla

 1. Hranice hřiště (prav. 2.1)
  Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky.
 2. Trestné oblasti (prav. 17)
  Trestné oblasti jsou označeny žlutými nebo červenými kolíky. Trestné oblasti se zákazem hry a vstupu na jamkách 1,2,3,9 a 15 jsou vyznačeny červenými kolíky se zelenou hlavou, dále část červené trestné oblasti vpravo na jamkách 1,2 a 3 (vyznačená uvnitř červené trestné oblasti elektrickým ohradníkem – plot s kolíky s červeným a zeleným pruhem ). Tato oblast  uvnitř těchto trestných oblastí je oblastí se zákazem vstupu a hry ( na pravé části jamek 1,2 a 3. Jestliže je míč v této oblasti se zákazem hry, nesmí ho hráč hrát, jak leží a musí využít úlevu od překážení oblasti se zákazem hry. (prav. 17.1e)
 3. Drop zone při hře na jamce č. 17 může hráč využít Drop zone vlevo na hrázi rybníka jako další doplňkovou možnost úlevy – platí při zahrání míče do červené trestné oblasti
 4. Půda v opravě (prav. 16)
  Půda v opravě je značena modrými kolíky nebo bílými čarami
  Půda v opravě se zákazem hry a vstupu je značena modrými kolíky s černou hlavou. Hráč smí pouze vyzvednout míč bez vstupu do oblasti se zákazem hry a vstupu.
  Hráč musí čerpat úlevu, včetně překážení od postoje nebo švihu (prav. 16.1f )
 5. Nepohyblivé závady (prav. 16.1)
  a) Dle příslušné definice (např. lavičky, koše, čističky míčků, všechny pevné součásti navigačního systému, objekt kapličky mezi jamkami 1 a 18, všechny součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy a objekty čerpacích stanic – jamky č. 11 a 16)
  b) Všechny cesty v areálu a nezatravněná část hřiště, která s cestou přímo souvisí
  c) Francouzské drenáže s přilehlými holými oblastmi
  d) Všechny stromy opatřené podpěrami, ochranou kmene nebo modrou stuhou kdekoli na hřišti a keře do výšky dvou holí rostoucí mimo trestnou oblast.
  Leží-li hráčův míč v poli a takto označený stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru švihu, musí hráč vzít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1f.
  Leží-li hráčův míč v trestné oblasti, musí hráč vzít beztrestnou úlevu v rámci trestné oblasti podle Pravidla 1e(2), nebo postupovat podle Pravidla 17.1e.
 6. Pohyblivé závady (15.2)
  a) Dle příslušné definice (např. značky na hřišti „ TEE n. XX“, „NEXT TEE“)
  b) Všechny kolíky s výjimkou kolíků, vytyčujících hranice hřiště
 7. Zastavení hry Soutěžním výborem Pravidlo 5.7
  Okamžité zastavení hry              1 x dlouhý zvukový signál
  Běžné zastavení hry                    3 x zvukový signál
  Obnovení hry                                2 x zvukový signál
  trest za porušení tohoto pravidla Diskvalifikace ( výjimky viz Pravidlo 5.7b a 5.7c )

  Trest za porušení Místních pravidel                Všeobecný trest
  Všechny distanční  značky jsou měřeny v metrech na začátky greenů


Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa