Golf dětí a mládeže 2021 – TCM

Popis projektu a úspěchy dětí v roce 2021

Golf Club Česká Lípa (club) měl k 1. 1. 2022 v evidenci České golfové federace (ČGF) zaregistrováno 64 golfistů ve věku 5 – 19 let. 28 dětí má aktivní hcp, tzn. jsou způsobilé k samostatné golfové hře vč. turnajů. Ostatní děti jsou v přípravné fázi k získání Osvědčení pro hru na hřišti.

V lednu 2020 byl Českou golfovou federací clubu přidělen status Tréninkové centrum mládeže (TCM), který osvědčuje dlouhodobou metodickou práci s mládeží, aktivní účast na celorepublikových turnajích ČGF jednotlivců i družstev. Zároveň potvrzuje zajištění kompletního tréninkového zázemí pro děti a mládež, tzn. golfového hřiště i kvalitních tréninkových ploch během golfové sezóny – smluvně v Golf Resortu Česká Lípa, a možností tréninku v zimním období na golfovém simulátoru v Indoor Golf Žizníkov a Haida Golf Lab  Nový Bor. Pro rok 2021 club tento status obhájil v 100% kritérií, což v době covidových opatření bylo velmi náročné.

Club je od roku 2016 zapojen do programu ČGF Se školou na golf, který club rozšířil o tzv. „short“ přípravku (název odvozen od typu golfových holí k tréninku těchto začátečníků). Ta zahrnuje nováčky z řad školních kroužků i dětí ve věku 5 – 11 let, trénujících přímo v resortu. Za rok 2021 bylo do této přípravky nově přihlášeno 29 dětí. Významný impulsem pro tuto skupinu dětí je podpora ze strany Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf, která clubu věnovala několik dětských golfových setů vč. bagu. Mít vlastní vybavení je pro tyto děti obrovská motivace.

V období školních prázdnin club každoročně organizuje dětské kempy. V letošním roce proběhly 3 kempy – 2 pro tréninkové skupiny zájmová činnost a výkonnostní golf, 1 kemp pak pro short přípravku.

V roce 2021 club sestavil týmy do všech soutěží družstev mládeže ČGF:

V rámci Regionální kvalifikace družstev mládeže M ČR smíšených družstev do 16 let, hraném na hřišti v Myštěvsi dne 19. 6. 2021, se historicky prvně umístilo družstvo clubu na 4. postupujícím místě za region Východ A do Mistrovství ČR smíšených družstev do 16 let – Pohár klubů

Toto čtyřdenní Mistrovství se konalo 12. – 15. 8. 2021 v novém resortu Golf Dobrouč. Tým clubu se umístil na 14. místě v ČR. Reprezentace clubu – Natálie Slabá, Vendula Adamčíková, Petr Jeník jn., Marek Kučera, David Tomášek, František Jindra a Martin Tvrdík.

Club se dále zúčastnil:

Regionální kvalifikace družstev mládeže M ČR do 18 let – hřiště Olomouc 20. 7. 2021

 • Chlapci do 18 let – 15. místo
 • Dívky do 18 let – 10. místo

Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR smíšených družstev žáků do 14 let – hřiště Kunětická hora 20. 7. 2021 – 18. místo.

Děti se také aktivně zapojily do turnajů jednotlivců, pořádaných ČGF, a tak se díky počtu odehraných turnajů 10 z nich umístilo v celorepublikovém Mládežnickém žebříčku ČGF:

 • Kategorie Dorostenci:
  • Fučík Tomáš – 47. místo
  • Lukáš Dominik – 82. místo
 • Kategorie Dorostenky
  • Lesse Zuzana – 50. místo
 • Kategorie Kadeti:
  • Kučera Marek – 84. místo
  • Jindra František – 99. místo
  • Andreoli Alessandro Reto – 108. místo
 • Kategorie Kadetky:
  • Slabá Natálie – 27. místo
 • Kategorie Starší žáci:
  • Jeník Petr jn. – 56. místo
  • Tomášek David – 57. – 58. místo
  • Tvrdík Martin – 84. místo

Cílem clubu bylo doposud navyšování členské základny, ale vzhledem ke kapacitám tréninkových ploch resortu i zimních tréninkových indoorů a velikosti tréninkového týmu se začínáme blížit limitním hodnotám. Správnou cestu club spatřuje v těchto postupných krocích:

1. navýšení počtu trenérů, a tak možností trénovat v letním období ve více skupinách i ve více termínech. Tím zapojíme více dětí do TCM.

2. v zimní období mimo hlavní golfovou sezónu návrat ke kombinaci golfového tréninku společně s kondičním/balančním cvičením, což je světovým trendem nejen v golfu. Zde čekáme na aktuální epidemiologická opatření, neboť v letech 2017 – 2019 jsme využívali prostory tenisové haly (aerobní sál + spinning) a kombinovali různé typy tréninků.

Za těchto předpokladů můžeme i nadále postupně navyšovat dětskou členskou základnu zapojením dětí ze školních kroužků do tréninků v resortu i přímým náborem. Společně budeme také pracovat na výkonnosti hráčů TCM.

Mládežnický golf v Golf Clubu Česká Lípa se rozvíjí díky podpoře, za kterou velice děkujeme těmto subjektům:

Krajský úřad Liberec poskytl dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje – program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích

Město Česká Lípa poskytlo Dar od Rady města

Národní sportovní agentura poskytla dotaci ze státního rozpočtu České republiky – program státní podpory sportu MŮJ KLUB

Česká golfová federace poskytla finanční podporu na projekt Se školou na golf, příspěvek na rozvoj práce s mládeží a finanční podporu Tréninkového centra mládeže

Nadace Hanuše Goldscheideta pro český golf věnuje dětem vybavení

V České Lípě 10. 3. 2022                                                       Zuzana Solfronková, vedoucí TCM


Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa