Golf dětí a mládeže 2020 – TCM

Zpráva o činnosti Golf Clubu Česká Lípa, z.s.,  v oblasti golfu dětí a mládeže v roce 2020

Golf Club Česká Lípa (club) má k 20. 11. 2020 v evidenci České golfové federace (ČGF) zaregistrováno 53 golfistů ve věku 3 – 23 let (věková kategorie zvolena dle pokynu Národní agentury sportu). 33 dětí má aktivní hcp, tzn. jsou způsobilé k samostatné golfové hře vč. turnajů. Ostatní děti jsou v přípravné fázi k získání Osvědčení pro hru na hřišti.

V lednu 2020 byl Českou golfovou federací clubu přidělen status Tréninkové centrum mládeže (TCM), který osvědčuje celoroční metodickou práci s mládeží, aktivní účast na celorepublikových turnajích ČGF jednotlivců i družstev. Zároveň potvrzuje zajištění kompletního herního a tréninkového zázemí pro děti a mládež, tzn. golfového hřiště i kvalitních tréninkových ploch během golfové sezóny – smluvně v Golf Resortu Česká Lípa, a možností tréninku v zimním období na golfovém simulátoru v Indoor Golf Žizníkov nebo v tenisové hale Sport Česká Lípa (aerobní sál a spinnig sál v tenisové hale), kde se děti věnují kondičnímu a balančnímu cvičení. Děti jsou rozděleny do skupin dle dovedností nebo věku.

Club je od roku 2016 zapojen do programu ČGF Se školou na golf. Spolupracuje se Základními školami Šluknovská – Lada a Klíč v České Lípě a Základní školou U lesa v Novém Boru. Během měsíců ledna a února probíhaly golfové kroužky klasicky ve školních tělocvičnách, kde děti trénovaly se speciálním golfovým plastovým vybavením SNAG a Shortgolf. Po uzavření škol v březnu t.r. nebylo možné kroužky provozovat.

Club však jarního uzavření škol využil k příležitosti vyselektovat šikovné děti z jednotlivých škol do tréninku přímo v resortu, a tak urychlení jejich přechodu ze short golfu do sportovního golfu s tradičním vybavením. Z každé školy se jednalo o 2 – 3 děti. Tuto skupinku jsme rozšířili o další děti cca do 7 let, a tak máme od května golfovou „short – přípravku“. Činnost této přípravky probíhala i během letních prázdnin a začátkem nového školního roku až do říjnového opětovného uzavření základních škol.

V období školních prázdnin club každoročně organizuje dětské kempy. V letošním roce proběhly dva kempy pro děti zapojené do pravidelných tréninků. Těchto kempů se zúčastnilo 29 dětí, velká část z nich obou turnusů.

Pro děti z golfové přípravky club připravil třídenní Short kemp. Časový rozvrh i náplň kempu byly speciálně uzpůsobeny věku a dovednostem dětí. Výsledkem bylo 14 nadšených malých golfistů.

V roce 2020 club sestavil týmy do všech soutěží družstev mládeže ČGF:

Regionální kvalifikace družstev mládeže – Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 14 let

– region Východ – 21. 7. 2020 – hřiště Olomouc – umístění: 18. místo

Jeník Petr jn.
Jindra František
Tomášek David

Regionální kvalifikace družstev mládeže – Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let

– region Východ A – 14. 7. 2020 – hřiště Malevil – umístění: 6. místo

Jeník Petr jn. 
Jindra František
Kučera Marek
Lesse Zuzana
Lukáš Dominik
Píšek Miroslav

Regionální kvalifikace družstev mládeže – Mistrovství ČR družstev do 18 let – Chlapci do 18 let

– region Východ – 21. 7. 2020 – hřiště Kunětická hora – umístění: 11. místo

Fučík Tomáš
Lukáš Dominik
Píšek Miroslav
Van Wassem Björn

Regionální kvalifikace družstev mládeže – Mistrovství ČR družstev do 18 let – Dívky do 18 let

– region Východ – 21. 7. 2020 – hřiště Lázně Bohdaneč – umístění: 8. místo

Adamčíková Vendula
Čermáková Natálie
Čermáková Nikola
Lesse Zuzana

Děti se také aktivně zapojily do turnajů jednotlivců, pořádaných ČGF, a tak se díky počtu odehraných turnajů umístily v celorepublikovém Mládežnickém žebříčku ČGF:

Kategorie Dorostenci:

Van Wassem Björn – 38. místo
Fučík Tomáš – 47. místo

Kategorie Dorostenky:

Čermáková Natálie – 37. místo
Čermáková Nikola – 39. místo

Kategorie Kadeti:

Kučera Marek – 91. – 92. místo
Lukáš Dominik – 96. místo

Kategorie Kadetky:

Lesse Zuzana – 39. místo

Kategorie Starší žáci:

Jindra František – 67. místo
Jeník Petr jn. – 70. – 71. místo
Tomášek David – 75. – 76. místo

Kategorie Mladší žáci:

Tvrdík Martin – 83. místo

Cílem clubu je postupně navyšovat dětskou členskou základnu zapojením dětí ze školních kroužků do tréninků v resortu i přímým náborem v rámci programu „Dny otevřených dveří“. V rámci tohoto programu club seznamuje nové zájemce o golf s možnostmi tréninku a hry v resortu, a následně je po dobu 2 měsíců trénuje zdarma.

Club společně s dětmi a mládeží s aktivním hcp pracuje na zvýšení jejich výkonnosti, podporuje děti při hře klubových a federačních turnajů, a to jednotlivců i družstev.

Mládežnický golf v Golf Clubu Česká Lípa se rozvíjí díky podpoře, za kterou velice děkujeme těmto subjektům:

Město Česká Lípa poskytlo individuální dotaci z Fondu zastupitelstva města Česká Lípa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo dotaci ze státního rozpočtu České republiky

– program státní podpory sportu MŮJ KLUB

Česká golfová federace poskytla finanční podporu na projekt Se školou na golf,

příspěvek na rozvoj práce s mládeží a finanční podporu Tréninkového centra mládeže

Město Nový Bor poskytlo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města

Krajský úřad Liberec poskytl dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje

– program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích

V České Lípě 22. 11. 2020                                                                                                Zuzana Solfronková, vedoucí TCM


Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa