Golf Patron Tour startuje 30. 5.

Příští neděli 30. 5. 2021 startujeme první klubový turnaj ze série Golf Patron Tour, tentokrát pod patronací Řeznictví a Catering Landa.

Přihlašovat se můžete https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=656131449

Golf Patron