Závěry Členské schůze clubu

Členské příspěvky pro rok 2022

Roční hrací fee pro doživotní členy  12 400 Kč

Roční hrací fee pro doživotní členy senior   8 000 Kč

Roční hrací fee pro doživotní členy student   7 500 Kč

Roční hrací fee pro doživotní členy děti do 15 let  3 000 Kč

Udržovací členství  1 500 Kč

Udržovací členství senior + student/dítě   990 Kč

Registrační poplatek dětí do golfové přípravky 100- Kč

Instrukce k úhradě naleznete na https://www.grcl.cz/club/prihlaska-pokyn-pro-rocni-hraci-poplatky/

Termín pro úhradu příspěvků za sezónu 2022 je 31. 3. 2022. Členům, kteří po tomto termínu nebudou mít roční příspěvky uhrazeny, bude hra na hřišti umožněna po úhradě odpovídajícího běžného denního hracího fee.

Caddy room – ceny pro sezónu 2022 pro členy klubu zůstávají beze změny. Celoroční nájemci za rok 2021 mají svůj box rezervován do 31. 3. 2022.

Shodně se sezónou 2021 je i letos k dispozici:

  • 36 ks standard boxů – pouze na bag – cena za rok 1 500 Kč/cena za měsíc 250 Kč/měsíc
  • 24 ks big boxů – na bag a vozík do 65 cm – cena za rok 2 200 Kč/cena za měsíc 370 Kč/měsíc
  • 12 ks extrabig boxů na bag a vozík do 75 cm – cena za rok 2 500 Kč/cena za měsíc 420 Kč/měsíc

Informace o členských příspěvcích pro rok 2021 byla přijata poměrem hlasů: 67 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Diskuze

– klubový zájezd Tenerife na přelomu března a dubna 2022

– další klubové výlety jsou možné v případě, kdy skupina hráčů iniciuje konkrétní destinaci a termín – volný termín v turnajovém a klubovém kalendáři 22. – 24. 7. 2022 – návrh západní Čechy nebo severní Morava

– kvalifikace na reprezentaci klubu v soutěžích mužů a žen – první dva klubové turnaje Golf Patron tour

– projekt Dny otevřených dveří – akvizice nových členů – proběhne v podobném rozsahu jako v loňském roce – květen + červen 1x týdne

– nové brandové oblečení

– bude vypsáno výběrové řízení na volné pozice v resortu – greenkeeper, recepční, servis restaurace

– termíny Golf Patron tour – 10/11 turnajů, více – viz klubový kalendář na klubových stránkách (bude zveřejněn do 15. 2. 2022)

– dotaz na možnost pořádání klubové tour postupným stratem – po diskuzi rozhodnuto ponechat stávající formát kanon start

– dotaz na pořádání klubového mistrovství ve hře na jamky formou základní skupiny 4 hráčů každý s každým, postupují 2 hráči a dále pavouk „ náhlá smrt „. Odsouhlaseno včetně uspořádání B skupiny pro hráče, vyřazené v rámci základní skupiny.

Činnost klubu

Klub uspořádal tradiční celoroční klubovou Golf Patron tour (GPT). Proběhlo 10 turnajů vč. finále. Nově byla vyhlášena i kategorie Eklektik – nejlepší muž a žena. Vítězům blahopřejeme.

Mistry klubu ve hře na rány se stali Natálie Slabá a Björn van Vasssem, I. vícemistři jsou Natálie Čermáková a Jan Vltavský, II. vícemistři Linda Studničková s Petrem Janouchem.

Mistry klubu ve hře na jamky pro rok 2021 se stali Jan Vltavský a Nikola Čermáková.

V prázdninových měsících jsme pokračovali v projektu Dny otevřených dveří – zpřístupnění golfu obyvatelům v nejbližším okolí – cca 15 km s očekávaným nárůstem čelnké základny na základě tohoto programu cca 8 – 10 nových členů.

Práce s mládeží

Klub má aktuálně v evidenci ČGF 59 dětí do 18 let. Za rok 2021 obhájil status TCM, tzn. mj. – má 10 dětí na celorepublikovém žebříčku ČGF, sestavil 4 týmy pro kvalifikace družstev mládeže, a uspořádal federační turnaj pro děti a mládež.

Historicky prvně se podařilo postoupit z kvalifikací na Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – Pohár klubů. Tým klubu se umístil na 14. místě v ČR. Velké díky dětem za skvělou reprezentaci klubu a samozřejmě gratulace ke skvělému sportovnímu výkonu.

Klub je od roku 2016 zapojen do programu ČGF Se školou na golf a od roku 2020 rozšířil z důvodu uzavření škol činnost o tzv. „short“ přípravku (název odvozen od typu golfových holí k tréninku těchto začátečníků). Ta zahrnuje nováčky z řad školních kroužků i dětí ve věku 5 – 11 let, trénujících přímo v resortu. Golfové kroužky ve školách aktuálně probíhají na ZŠ Lada a nově od listopadu 2021 na ZŠ Sever.

Klub uspořádal 3 prázdninové kempy, 2 pro aktivní členy TCM, 1 pro short přípravku.